top of page

TALLENE FOR 2019
KOMMER ONSDAG!

20.514

BOSATTE I GJØVIK

BY I 2018

(økning på 402 bosatte siden 2017)

ikon_byregnskapet-barnehage.png

98%

BARNEHAGEDEKNING I GJØVIK BY I 2018

INGVILD FLUGSTAD ØSTBERG

"Høyaktuelt å flytte til Gjøvik igjen"

Magasinet Byregnskapet 2017

Magasinet Byregnskapet kan du hente hos Byen vår Gjøvik i Storgata 10.

Kontakt oss på post@gjovikby.no

Byregnskapet_forside_magasin.png
Byregnskapet_forside_magasin.png

OM BYREGNSKAPET

BYUTVIKLING > GJØVIK

Gjøvik skal utvikles til en mer attraktiv by; attraktiv å oppholde seg i og oppsøke og en god by og leve i.
Mjøsa, byliv, gode og sosiale møteplasser. Byen skal være tilgjengelig for alle; lett å besøke, både med sykkel og gåing og ha godt kollektivtilbud. 

 

Gjøvik har felles byutviklingssamarbeid med Byen vår Gjøvik, Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen. Målet er å i fellesskap oppnå våre felles mål for Gjøvik. Det er en viktig erkjennelse at vi oppnår mer sammen enn hver for oss. 

HVORFOR BYREGNSKAP? 

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for framtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap. 

 

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

FOKUSOMRÅDE

Tallene i byregnskapet er hentet fra Gjøvik by (Gjøvik tettsted) med 20.514 innbyggere. 

Trivselsundersøkelser utført for BVG av Norstat er gjort på et representativt utvalg i Gjøvik by.

KONTAKT OSS

Byen vår Gjøvik, Line Kildal: 

line@gjovikby.no

907 61 196

Gjøvik Kommune, Ragnhild Hoel:

ragnhild.hoel@gjovik.kommune.no

971 25 492

Takk - meldingen er sendt

contact
bottom of page