ANN-CATRIN WENTZEL DRAMSTAD:

Folk er opptatt av mat og drikke som kultur

Uteserveringer 2019

Egon

Fahlstrøm Bar & Grill

Kaffka

Gjøvik Chokolade

Gjøvik Cafè

10 & Coffee

Salt og Pepper

Peppes Pizza

Hematt

Bruktbua Kafe

Saray

Pi

Pi-taket

Quality Hotel Strand Gjøvik

Heim Gjøvik

McDonalds

Khalles Corner

Drengestua

Fauno

Rundkiosken

Fjellhallen 

Lasse Liten Cafè & Deli

Havnepuben

Cafè Opus

Den gamle nabo

Hovdetoppen

26

UTESERVERINGSSTEDER I GJØVIK SENTRUM I 2019

(2 flere enn 2018)

37

SERVERINGSSTEDER MED SKJENKEBEVILLING I 2019

”GJØVIK HAR EN GOD BLANDING

AV RESTAURANTER, UTESTEDER

OG KAFEER”

6,9

FOLKETS MENING PÅ

EN SKALA FRA 1 TIL 9

(opp 0,5 poeng fra 2018)

Utendørs møteplasser er viktig både for bylivet og for å få folk til å kjenne tilhørighet til byen og rett og slett kjenne seg hjemme. Uteserveringer er derfor en viktig brikke for å løfte bylivet og innbyggernes bruk av byrommet. 

Gjøvik sentrum hadde 26 uteserveringssteder i 2019. Det er en vekst på 2 serveringssteder siden 2018. Tellingen er gjort i Gjøvik sentrum. 

"Det har ikke vært vanskelig å skape en god stemning i Gjøviks eldste bygård

«Vingården»"

| ANN-CATRIN WENTZEL 

DRAMSTAD, DAGLIG LEDER FAUNO

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS