top of page
Sophia 14.png

SOPHIA (14):

Ønsker seg bedre kollektiv-tilbud

Gjøvik by 

Rosa markering = tettsted 

det er her tallene i Byregnskapet er hentet fra

Gjøvik_tettsted.jpg

20.315

BOSATTE I GJØVIK BY I 2022

(nedgang på 24 bosatte fra 2021)

72

NYE BOLIGER I GJØVIK BY I 2022

(nedgang på 46 fra 2021)

Befolkningstall fordelt på alder

Befolkning fordelt på alder.png

2022

Fødselstall

Fødselstall i Gjøvik.png

Bosatte

Bosatte i Gjøvik.png
"Jeg ønsker meg en by som er god å være i for folk i alle aldere, og som legger enda bedre til rette for møter mellom folk." 

|   KARI SOLLIEN, KOMMUNEDIREKTØR I GJØVIK

Kari Sollien - Gj_vik kommune-4.jpg
bottom of page