Her på byregnskapet.no finner du oversikt over hovedtallene og linker til statistikken. Vil du lese mer innledende om temaene og få mer bakgrunnsinfo rundt tallene les den digital versjonen av magasinet Byregnskapet her:

 

 

 

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS

OVERNATTING

Alle  overnattingsstedene  på  Gjøvik melder  om  økt  belegg. Dette skyldes  både  et næringsliv som  går  stadig  bedre samt at  flere og større konferanser legges til byen

4.300

FLERE OVERNATTINGSDØGN I 2018

278

FÆRRE KONFERANSEDØGN I 2018