top of page
20200525_095156.jpg

ØYSTEIN GULLAKSEN, DAGLIG LEDER VY GJØVIKBANEN:

Setter vår ære i å ha presise tog og gi en hyggelig reise på veien

NYE TELLERE

I Storgata og Strandgata, er det satt opp utstyr som kan telle alle trafikanter som ferdes i disse sentrale bygatene. Tellerne kan gi svar på hvordan trafikken er i disse gatene etter valgte parametere. Ved å telle kan vi finne ut hvor mange som går, sykler eller kjører i Storgata og Strandgata gjennomsnittlig hver uke, eller en spesiell lørdag for eksempel. Det kan gi svar på om tiltak, som en lørdag med arrangementer trekker flere til sentrum eller om endring i kjøremønster i en gate har noe å si om hvordan vi farter i byen. Tellerne ble satt opp i juli 2019, og vil være et viktig verktøy i årene fremover. Det er viktig å vise til om man når målene som er satt, og da er tellinger og trafikktall viktig.

|   RAGNHILD HOEL, AREALPLANLEGGER GJØVIK KOMMUNE

Nye tellere
syklende

SYKLENDE

Sykkeltellinger

Sykkeltelllinger.png
busspassasjerer

BUSSPASSASJERER

3,3%

 ØKNING I BYBUSS-

REISENDE I 2019

Bussreisende

Bussreisende.png

Bussholdeplass

Bussholdeplass.png

Busstilbud i Gjøvik

Vi kan ikke lenger skille antall reisende med bybuss og ringruta fra hverandre, disse må ses i sammenheng. Vi ser en vekst i antall betalende passasjerer fra 2018 til 2019 på 3,3 % (31 158 flere passasjerer). Det mest gledelige er at veksten i andre halvår 2019 mot andre halvår 2018 er på 8,3% (ca. 38 000 flere reiser). Denne veksten kan i stor grad forklares med forbedringer i busstilbudet fra 24. juni 2019 hvor busstilbudet over campus ble betydelig styrket

"GJØVIK HAR ET GODT UTBYGD KOLLEKTIVTILBUD"

6,2

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(opp 0,2 fra 2018)

bilreisende

BILREISENDE

Transportmiddel.png

Les mer om kommunens

strategi for syklende i Gjøvik

5129

KJØRETØY I STRANDGATA MELLOM JERNBANESVINGEN OG RUNDKIOSKEN PER DAG I 2019

TOGREISENDE

TOGREISENDE

537.523

FLERE REISENDE MED GJØVIK-

BANEN I 2019 (ØKNING PÅ 25,6% FRA 2018)

Antall påstigninger Gjøvikbanen

Påstigninger Gjøvikbanen.png

Antall påstigninger Gjøvik stasjon

Påstigninger_Gjøvik_stasjon.png

PARKERING

Parkering

0

FLERE TYVERISIKRE SYKKEL-

PARKERINGSPLASSER I 2019

(TOTALT 1.390 ST)

sykkel_parkering-01.png

0

FLERE KOMMUNALE

EL-LADERE I 2019

(TOTALT 26 ST)

el_lading-01.png

-34

FÆRRE KOMMUNALE

AVGIFTSBELAGTE P-PLASSER I 2019

(TOTALT 1.476)

REISER I SAKTE ENDRING

7 av 10

DAGLIGE REISER FORETAS MED BIL

3.000

DAGLIGE BILREISER ER UNDER 3 KM 

OG GÅR TIL GJØVIK SENTRUM

87 %

HAR TILGANG TIL GRATIS

P-PLASS IFM.JOBB

(For hele Norge er tallet 78%

og Mjøsbyen ligger på 86%)

85 %

BOSATT I GJØVIK BY

HAR TILGANG TIL BIL

30 %

BELEGG PÅ PARKERINGS-

PLASSENE I GJØVIK  BY

3 av 4

I GJØVIK BY BOR INNEN 500 METER

FRA EN KOLLEKTIVHOLDEPLASS

bottom of page