top of page

Reisetallene peker oppover

Som i mange andre bransjer har pandemien rammet kollektivnæringen ekstremt hardt. Samtidig som myndighetene ba om at kollektivtilbudet skulle opprettholdes hva gjelder produksjon satte de også kraftige restriksjoner på bruk og oppfordret folk til å unngå bussen.

Nytt stort prosjekt på Skysstasjonen når Tema Eiendom skal fullføre sin utbygging på tomta mellom Skysstasjonen og jernbanen. Foto: Innlandstrafikk

Graveprosjekter har krevd omlegginger

Trafikkbortfallet i 2020 og 2021 var ekstremt og det blir lite konstruktivt å sammenligne tall fra 2019 med 2020 og 2021. Januar og delvis februar 2022 ble også i noen grad rammet av pandemien, men etter dette har reisetallene jevnt og trutt pekt oppover, forteller Jørn Tore Lindberg, rådgiver i Ruteplan Innlandstrafikk.


Siden oppstart av nytt anbud i 2019 har det mer eller mindre kontinuerlig vært større graveprosjekter som i større eller mindre grad har krevd omlegginger av busstraseer. Det er satt opp nytt bygg på Skysstasjonen, og prosjekt Strandgata del 1 der stengte deler av både Parkgata, Hunnsvegen og Strandgata og nedre del av Storgata ble tatt i bruk for å komme inn i Hunnsvegen. Under VA-prosjekt på Skysstasjonen sommer 2022 ble Strandgata tatt i bruk som Skysstasjon, og sist under rehab av VA i Øvre Torvgate ble blant annet Hans Mustadsgate tatt i bruk i større grad. Nå som prosjekt Strandgata sør er i gang har vi også nokså omfattende omlegginger av busstraseene, men trolig ikke i så stor grad som vi må forvente når det snart skal graves i Prost Bloms gate. I tillegg står vi foran et stort prosjekt igjen på Skysstasjonen når Tema Eiendom skal fullføre sin utbygging på tomta mellom Skysstasjonen og jernbanen.


Nesten på tross av disse utfordringene registrerer vi at antall bussreiser i Gjøvik stadig øker og er godt fornøyd med det.

I Innlandet generelt har vi nå måneder der reisetallene ligger på nivå med 2019 og pila peker fortsatt riktig vei, forteller Jørn Tore.


Reisende med innspill

Innlandstrafikk har stadig tilbakemeldinger fra reisende med innspill på hva som fungerer og ikke fungerer. Et gjentagende ønske er direkte forbindelse fra sørbyen til Hunndalen over Kallerud. Samtidig registrerer vi at kommunen er godt i gang med å regulere nytt boligområde på Steinsjordet, og ser behovet for dialog i forhold til å se på mulighetene for at området skal kunne omfattes av bybusstilbudet.


Utviklingen fremover

For å gi et lite frampek på hvordan utviklingen ser ut i øyeblikket har jeg tatt ut en statistikk for de første 6 månedene fra 2019 til i dag. En kort kommentar til denne er at det nye anbudet på Gjøvik hadde oppstart ca 20.juni 2019 slik at 2019 i denne statistikken viser tall fra det forrige anbudet. Fra og med 2020 er tallene fra nytt anbud. Verdt å merke seg er fortsatt stor økning over NTNU.


Foto i denne saken: Innlandstrafikk

 SJEKK TALLENE FOR REISER I GJØVIK!


 

6 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page