top of page
Ungdommer spiller basket på Gjøvikstranda.
BYREGNSKAPET FOR GJØVIK

Tallene for 2022

ikon_byregnskapet-lege

31

FASTLEGEHJEMLER

I GJØVIK KOMMUNE

(uendret fra 2021)

Ikon mennesker pil opp

20.315

BOSATTE I GJØVIK BY I 2022

(nedgang på -24 bosatte fra 2021)

Sophia 14 år blir intervjuet til Byregnskapet om å være ung i Gjøvik.

SOPHIA (14) OM Å VÆRE UNG I GJØVIK:

"Jeg er åpen for at Gjøvik kan være en ålreit by å slå seg til ro i"

Bylabsjef Anne Marthe foran kunstmalingen på Gjøvikstranda ved basketbanen.

ANNE MARTHE DAHL ZETTERVALL, PROSJEKTLEDER OG BYLABSJEF I GJØVIK KOMMUNE :

"Raske tiltak som dette er svært positivt for innbyggerne i Gjøvik og et godt verktøy i byutviklingen."

”JEG ER STOLT AV GJØVIK”

6,8

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(ned 0,1 poeng fra 2021)

Folk om tallene
Tallene 2022

OM BYREGNSKAPET

BYUTVIKLING > GJØVIK

Gjøvik skal utvikles til en mer attraktiv by; attraktiv å oppholde seg i og oppsøke og en god by og leve i.
Mjøsa, byliv, gode og sosiale møteplasser. Byen skal være tilgjengelig for alle; lett å besøke, både med sykkel og gåing og ha godt kollektivtilbud. 

 

Gjøvik har felles byutviklingssamarbeid med Byen vår Gjøvik, Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen. Målet er å i fellesskap oppnå våre felles mål for Gjøvik. Det er en viktig erkjennelse at vi oppnår mer sammen enn hver for oss. 

HVORFOR BYREGNSKAP? 

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for framtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap. 

 

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

FOKUSOMRÅDE

Tallene i byregnskapet er hentet fra Gjøvik by (Gjøvik tettsted) med 20.474 innbyggere. 

Trivselsundersøkelser utført for BVG av Norstat er gjort på et representativt utvalg i Gjøvik by.

Logo statens vegvesen
Logo byen vår gjøvik
Innlandet_fylkeskommune_liggende_pos_RGB
Logo Gjøvik kommune

KONTAKT OSS

Byen vår Gjøvik, Line Kildal: 

line@gjovikby.no

907 61 196

Gjøvik kommune, Ragnhild Hoel:

ragnhild.hoel@gjovik.kommune.no

971 25 492

Takk - meldingen er sendt

contact
bottom of page