Woman Knitting

TONJE HEIMDAL, DAGLIG LEDER HUSFLIDEN GJØVIK

"Økning i andelen unge og miljøbevisste strikkere som foretrekker norskprodusert garn"

ikon_byregnskapet-lege.png

31

FASTLEGEHJEMLER

I GJØVIK KOMMUNE

(1 mer enn i 2020)

20.339

BOSATTE I GJØVIK BY I 2021

(nedgang på -135 bosatte fra 2020)

IMG_7215166269B2-1_edited.jpg

MAGNUS, BYSPARK-BRUKER I GJØVIK:

"Jeg bruker tilbudet en gang innimellom, og syntes det er en enkel måte å komme seg rundt på."
Anne og Torvild spiser is i Jernbaneparken-2-1600px.jpg

TORVILD SVEEN, ORDFØRER :

"Innbyggere som er fornøyd og tilfreds, er det beste grunnlaget vi har for å kunne bygge framtidas Gjøvik sammen"

”JEG ER STOLT AV GJØVIK”

6,9

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(ned 0,3 poeng fra 2020)

SE TALLENE FOR 2021

I år lanseres tallene litt etter litt! 
Vi har åpnet:

Befolkning, Hverdagsbyen, Klima og Miljø, Servering, Arrangement, Lag og fritid, Reiseliv og opplevelser, Trivsel og vedlikehold og Reiser, Handel

 
 

OM BYREGNSKAPET

BYUTVIKLING > GJØVIK

Gjøvik skal utvikles til en mer attraktiv by; attraktiv å oppholde seg i og oppsøke og en god by og leve i.
Mjøsa, byliv, gode og sosiale møteplasser. Byen skal være tilgjengelig for alle; lett å besøke, både med sykkel og gåing og ha godt kollektivtilbud. 

 

Gjøvik har felles byutviklingssamarbeid med Byen vår Gjøvik, Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen. Målet er å i fellesskap oppnå våre felles mål for Gjøvik. Det er en viktig erkjennelse at vi oppnår mer sammen enn hver for oss. 

HVORFOR BYREGNSKAP? 

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for framtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap. 

 

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

FOKUSOMRÅDE

Tallene i byregnskapet er hentet fra Gjøvik by (Gjøvik tettsted) med 20.474 innbyggere. 

Trivselsundersøkelser utført for BVG av Norstat er gjort på et representativt utvalg i Gjøvik by.

Innlandet_fylkeskommune_liggende_pos_RGB

KONTAKT OSS

Byen vår Gjøvik, Line Kildal: 

line@gjovikby.no

907 61 196

Gjøvik Kommune, Ragnhild Hoel:

ragnhild.hoel@gjovik.kommune.no

971 25 492

Takk - meldingen er sendt