Her på byregnskapet.no finner du oversikt over hovedtallene og linker til statistikken. Vil du lese mer innledende om temaene og få mer bakgrunnsinfo rundt tallene les den digital versjonen av magasinet Byregnskapet her:

 

 

 

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS

20.514

BOSATTE I GJØVIK

BY I 2018

(økning på 402 bosatte siden 2017)

98%

BARNEHAGEDEKNING I GJØVIK BY I 2018

INGVILD FLUGSTAD ØSTBERG

"Høyaktuelt å flytte til Gjøvik igjen"

 
Byregnskapet_forside_magasin.png
Byen vår Gjøvik, Line Kildal: 
line@gjovikby.no
907 61 196
Gjøvik Kommune, Ragnhild Hoel:
ragnhild.hoel@gjovik.kommune.no
971 25 492