top of page

Med bolig skal kommunen bygges!

Da jeg skrev noen ord til byregnskapet i fjor, var mitt budskap at målet måtte være for året som lå foran at våre 2000 permitterte og arbeidsledige innbyggere måtte tilbake i jobb. Nå er vi der snart! Vi er snart tilbake på nivået vi hadde i februar 2020. Det er godt jobbet av alle innbyggere!


Ordfører Torvild Sveen gir Gjøviks befolkning en klapp på skulderen!

I løpet av 2020 er det tatt store beslutninger som vil få ringvirkninger for Gjøvik kommune i flere årtier framover. I skrivende stund er følgende på gang eller i sluttfasen i sentrum;

  • De første 30 leilighetene lagt ut for salg i Farverikvartalet. Dette kvartalet som vender seg mot sentrum og Gjøvik gård vil bli et nytt aktivium i Gjøvik by.

  • Kvartal 27 (Houggården) er i sluttfasen av byggetrinn II med leiligheter og forretningslokaler.

  • Studentbygget «Studinen» med sine 80 hybler er snart klare for studiestarten. Her blir det leiligheter, balkonger og takterasser. Kiwibutikken i underetasjen blir det også bedre forhold for.

  • Detaljerguleringen for Nytorvet boligpark er godkjent. I første byggetrinn er det snakk om 64 leiligheter og 19 selveierleiligheter. Mange av disse er allerede solgt.

  • I Skolegata 8 er 19 utleieleiligheter samt parkeringskjeller under oppføring.

  • I Parkgata 6 bygger Tema Eiendom nytt forretningsbygg på fire etasjer med ferdigstillelse i første kvartal 2022.

Dette er bare noen eksempler på det som skjer i bykjernen akkurat nå. Men det må skje mer for at vi skal holde tritt. Ser vi oss sju år tilbake i tid, har vi i Gjøvik bygd om lag 2000 færre boliger enn våre naboer i Ringsaker, mens det i Hamar og Lillehammer er bygd og igangsatt henholdsvis 1134 og 1255 flere. Det forteller meg at vi må ta offensive grep for å ha mer å tilby. For Gjøviks innbyggertall har hatt en liten dupp de siste par årene, men i sentrum av byen har det vært vekst.


Muligheter for kommende innbyggere

Men sentrum og periferi hører i hop, og vi blir ikke sterkere enn det svakeste leddet. Nettopp derfor har jeg hatt gleden av å fremme et forslag om at vi skal gjenreise vår sosiale bolig- og tomtepolitikk ved å engasjere oss mer aktivt i kommunens boligutvikling. Derfor har vi vedtatt å etablere et kommunalt tomteutviklingsselskap; Gjøvik tomteselskap AS. Selskapet skal erverve og utvikle kommunale tomter til boligformål, med et særlig ansvar for å tilrettelegge for boligutvikling for familier i etableringsfasen gjennom tilgang på tomter til en akseptabel pris. Det må til for å kunne tilby kommende innbyggere et variert utbud og muligheter.


Stolt av Gjøvik

Det siste året har vært spesielt, men det er gledelig å se at vi midt oppi alle utfordringer har stått sammen. Særskilt er jeg glad for at vi har en handels- og servicenæring som har snudd seg rundt og gjort det beste ut av situasjonen i en smittesituasjonen som har endret seg fra uke til uke og fra måned til måned.

Våre innbyggere har utvist både kløkt, utholdenhet og kreativitet. All ære til dere!

I de målingene som er gjort siden sist, viser tallene at gjøvikenserne blir stadig stoltere av byen og kommunen sin. #stoltavgjøvik vinner terreng. Og det kan jo hende at det faktisk henger sammen med at vi i koronaåret 2020 og starten på 2021 har vist at vi har stått sammen og «stått han av», som det heter på nordnorsk. Nå kan vi, etter at vaksinering er unnagjort og vi holder reglene en liten stund til, se framover til mer normale tilstander. Det har vi alle sammen fortjent!Torvild Sveen

ordfører


 

 

43 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page