KARI HOUTH FJELLSETH:

Gjøvik

fortjener en musikk-festival 

”GJØVIK HAR ET ATTRAKTIVT KULTUR-

TILBUD MED PULS OG BYLIV”

6,4

FOLKETS MENING PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

(opp 0,3 poeng fra 2018)

332

FLERE ARRANGEMENTER I

GJØVIK BY I 2019

3,8

ARRANGEMENT I GJENNOMSNITT

PER DAG I GJØVIK 2019

Antall solgte billetter på Gjøvik Kino

Sommerslagere_Fotografene BeckBack.png

Antall besøkende

8,4-10,8 mill

DE TOTALE RINGVIRKNINGENE FOR

NORSK AKEVITTFESTIVAL PÅ GJØVIK I 2019

BVG_ringvirkningsanalyse_akevittfestival

Klikk på bildet og se tallene

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS