top of page

Vi bygger Gjøvik sammen

De par siste årene har vi sett en flott utvikling i sentrum av Gjøvik. Det er stadig flere områder som vi kan oppholde oss i og på. Å øke bruken av byens parker og steder er bra!

AV: ORDFØRER TORVILD SVEEN


Panparken med sine uteserveringer er en attraksjon. Ja, faktisk sier flere av mine venner som bor utenfor kommunen, at dette er med på å aktualisere muligheten for å flytte hjem igjen. Etter hvert som tilbudene i sentrum øker, øker også attraktiviteten vår. Vi skal heller ikke underslå effekten av at folk snakker godt om byen og kommunen vår. Når folk kommer til kommunen vår og får en god opplevelse, ja – da er det en større mulighet for at folk vender tilbake på et senere tidspunkt.


Panparken med sine uteserveringer har blitt en attraksjon.


Torvild Sveen oppfordrer alle til å bruke byen. For eksempel del en is med en venn. Her er han sammen med Anne Bjertnæs.

Fremsnakking av oss selv

Å bygge en kommune og dens omdømme er noe vi gjør i fellesskap.

Det er uansett slik at vi som kommune ikke kan vedta et godt omdømme. Først og fremst krever Gjøviks omdømme et langsiktig arbeid basert på realistiske visjoner av hva byen vår faktisk skal være. De to siste årene har vi vedtatt en rekke reguleringsplaner som vi snart begynner å se konturene av i form av bygg. Farverikvartalet begynner nå i maidagene 2022 å reise seg, og i første byggetrinn er det 52 leiligheter. Dette er ett eksempel. For øvrig er det lagt til rette for om lag 800 boenheter ved prosjektene ved Nytorvet, Bondelia Park, Bondelia Hage, Sommerrovegen 1, Skolegata 8, Åskollvegen, Sandberg, Østvold trinn 2 og Sagstugrenda.


Variasjon i boligtilbudet

Vi må ta flere grep for å få flere til å flytte til Gjøvik. Men det innebærer også at vi må ha en større variasjon i tilbudet av både tomter og hus, som kan være tilpasset ei lommebok for aktive familier. I løypa som ligger foran oss nå ligger rundt 900 boenheter som vi planlegger for på Kollstoppen, Skikkelstad, Lundstein, Kopperud, Hovdetoppen, Østby terasse og flere andre.

Jeg er så imponert over alle de grunneierne som møysommelig starter arbeidet med å legge til rette for flere innbyggere, til tross for det omfattende arbeidet dette krever.

For det er ikke en beinste veg for å realisere noen boligtomter. Det krever både forarbeid, arbeidsmøter, involvering og ettersyn. Ja, og etter at planforslaget er klart, så er det ofte hardt arbeid (og til tider kamp) mot regionale og statlige myndigheter. Et slikt arbeid er også tidkrevende – og krever mot fra den enkelte å gå i gang med.


Bredde i utdanningstilbudet gjør oss attraktive for bedrifter som ønsker å etablere seg i byen.

Utdanning og bedrifter hånd i hånd

Gjøvik er uten tvil Innlandets utdanningshovedstad. Vår egen grunnskole sammen med universitetet NTNU, Fagskolen i Innlandet, Gjøvik videregående skole, Gjøvik International School og Steinerskolen viser en bredde i utdanningsløpet som er få kommuner forunt å ha. Et slikt utdanningstilbud gir også et fortrinn når det kommer til knoppskyting av ulike bedrifter av folk som får sin utdanning her. Det ser vi også av etableringstallene, som viste oss at vi hadde 424 nye etableringer i Gjøvik i 2021, mens antall arbeidsforhold økte med hele 529!Fornøyde innbyggere

Innbyggere som er fornøyd og tilfreds, er den beste forutsetningen for å få et godt omdømme – og det beste grunnlaget vi har for å kunne bygge framtidas Gjøvik sammen.

Å bygge en by og kommune er ikke noe vi gjør i et vakuum eller er basert på enkeltpersoners innsats. Nei, det å bygge en kommune og dens omdømme er noe vi gjør i fellesskap. Innbyggere som er fornøyd og tilfreds, er den beste forutsetningen for å få et godt omdømme – og det beste grunnlaget vi har for å kunne bygge framtidas Gjøvik sammen.


47 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page