NoraJabri_OA_FrodeHermanrud.jpg

IDRETT

 

"Gjøvik Toten Langrenn er et godt miljø som gir meg gode venner, god matching på trening og motivasjon til å bli en bedre skiløper"
|   ANDRINE FLUGSTAD
Andrine Flugstad-1800px.jpg

Medlemmer idrettslag

"DET LIGGER GODT TIL RETTE FOR EN AKTIV FRITID I GJØVIK INNEN IDRETT"

7,4

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

9.881

ANTALL MEDLEMMER REGISTRERT

I IDRETTSLAG I GJØVIK BY

Antall idrettslag

Gjøvik kommune står for det meste av løypekjøring, ellers er mange idrettslag flinke – både med egne lysløyper, egne skiløyper og supplerende kjøring i løyper der vi bare kjører en gang i uka. 

|   LEDER I BYMILJØ, HALVOR BJAALAND

334 KM

OPPKJØRTE LØYPER I GJØVIK BY

SveinRiste_GjøvikTotenLangrenn.jpeg

KULTUR

 

"DET LIGGER GODT TIL RETTE FOR EN AKTIV FRITID I GJØVIK INNEN KULTUR"

6,8

FOLKETS MENING

PÅ EN SKALA FRA 1 TIL 9

Elever ved kulturskolen

500

ELEVER VED KULTURSKOLEN I 2019

(1 FLERE ENN I 2018)

"Til tross for at coronaviruset satte en stopper for mye aktivitet, er kulturlivet i Gjøvik fortsatt i rute"
|   ANNA THORUD HAMMER
Anna Thorud Hammer-2.jpg

FRITID

 

Pilegrimsleden

Pilegrimsleden gjennom Gjøvik strekker seg fra grensen mot Østre Toten i sør til grensen mot Lillehammer i nord. Leden går på høydedrag og lier med god kontakt med Mjøsa i en lengde av 45 km. Pilegrimsleden går på stier, gamle vegar og nyere veger.

Gjøvik kommune vedlikeholder selve leden mens foreningen Gjøvik Y’s Mens Club står for skilting og merking.

45 km

PILEGRIMSLED VEDLIKEHOLDES AV

GJØVIK KOMMUNE

HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS