Kultursjefen: – Fortsatt i rute


Anna Thorud Hammer, kultursjef Gjøvik kommune

Til tross for at coronaviruset satte en stopper for mye aktivitet, er kulturlivet i Gjøvik fortsatt i rute, i følge kultursjef Anna Thorud Hammer. Hun ser tilbake på et svært spennende år, og gleder seg til det neste.


– Som nyansatt kultursjef i januar 2019 ble mye av første halvår brukt til på å bli kjent, sette meg inn i arbeidet, og ikke minst få på plass en byfest som for meg kanskje var årets høydepunkt. En knallflink prosjektgruppe fikk på plass aktiviteter til glede for studenter og byens befolkning. Kulturlivet blomstret fra torsdag til søndag, med livesending på NRK, utegudstjeneste og både store og små konserter i alle sjangre.


Sommeren ble videre en vanvittig reise av store og små konserter, teater og utescener. Ikke glemt er festivalene og de større arrangementene som Fredvikafestivalen, Sommerslagere og Hel ved. Videre må Hakkebakkeskogen og Totenslagere spesielt nevnes. Gjøvik har noe å by på både for de små og for de som aldri blir voksne! I tillegg ble høstens Akevittfestival i regi av Byen Vår Gjøvik en fin avslutning på sommerprogrammet.


Gjøvik har noe å by på både for de små og for de som aldri blir voksne!

– Flotte artister som Aurora og Big Bang var innom Fjellhallen i løpet av høsten. Høydepunktet var nok likevel at Vazelina Bilopphøggers akkurat rakk å spille for sine bysbarn før Coronaviruset satte en rask stopper for all kulturaktivitet. Kunsthall Gjøvik ble til virkelighet med Fuge i Kauffeldtgården. Galleri Fjordheim fylte sommeren med konserter i tillegg til flotte kunstnere.Teater Innlandet og Riksteateret har også hatt et flott program på Gjøvik i år.Fortsatt i rute


Selv om coronaviruset endret hverdagen vår, sier kultursjefen at kulturlivet i Gjøvik fortsatt er i rute:

– Vi har tre store saker som skal i land i løpet av 2020. Ny kulturstrategi, kulturhus med forstudie og forprosjekt, pluss at vi så inderlig ønsker oss å få være base for Musikk i Innlandet, og med det bli en musikkhovedstad i regionen. Vi er også i gang med en kulturminneplan som skal være ferdig i 2020, og vi jobber fortsatt med utsmykning av det nye rådhuset, samt en skulptursti langs Hunnselva til NTNU.


Tusen takk til alle som har stått på for kulturlivet i årets som har gått. Og ikke minst takk til alle som har deltatt på de ulike og flotte arrangementene vi har her i byen!


SJEKK TALLENE!

Lag og fritid i Gjøvik

BYREGNSKAPET 2019
HVORFOR BYREGNSKAP?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap.

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

 

MEDVIRKENDE

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Innlandet Fylkeskommune.

Prosjektledelse: Byen vår Gjøvik

Tekst, layout, design: Frostrøyk idé og design

 

© 2019 GJØVIK KOMMUNE. Designet av Frostrøyk AS