top of page

Luminarus – nystartet bedrift 2021

Luminarus er en av de nystartede bedriftene på Gjøvik i 2021. Produktet og bedriften ble til etter et studentprosjekt på OsloMet. Pilotprosjektet er allerede installert i Drammen.
Pilotprosjekt i Drammen – en installasjon som viser god eller dårlig luftkvalitet gjennom farger.
«Vi valgte å etablere vårt selskap på Gjøvik etter at vi fikk plass på akseleratorprogrammet Boost It på Bright House. I tillegg er en av oss i teamet, Magnus fra Gjøvik, forteller Maria.»

Hun er daglig leder i Luminarus og forteller mer om hvordan bedriften som har gått fra et studentprosjekt på OsloMet, til et faktisk produkt som nå satser på etablering på Gjøvik.

«At vi har fått tatt del i Boost It har hatt mye å si for at vi er kommet dit vi er i dag. Vi har også kjent på at Gjøvik akkurat passe stor by å starte opp i. Det er stort nok med tanke på ressurser og nettverk, men ikke så stort at man forsvinner i mengden av andre nyetableringer.»

Tilskuddsordningen Grønn Framtid var også en viktig faktor for etableringen. Selskapet fikk innvilget hele 644.000,- kroner gjennom denne ordningen.


Lyskodet luftkvalitet

Daglig leder i Luminarus, Maria H. Grave
«Vi har akkurat ferdigstilt pilotprosjektet vårt i Drammen, noe vi er veldig stolte av.»

Pilotprosjektet er en software som henter og transformerer data om luftkvalitet fra et API, og denne dataen vises gjennom farget lys på en installasjon. Denne lyser i fargene oransje og lilla, hvor oransje er god og lilla er dårlig luftkvalitet.


Løsning med potensiale

«Neste steg blir nå å få inn flere salg til flere norske kommuner. Vi ser at løsningen vår har stort potensiale også utenfor landegrensene, så målet er å komme seg raskt ut på det globale markedet. Vi har også et mål om innta det private markedet», forteller Maria.

Drømmen er å kunne bli en totaltilbyder av software, display/installasjon og sensorer, og således være et selskap som skaper arbeidsplasser og ringvirkninger i lokalsamfunnet - gjerne med studenter på teamet.Les mer om prosjektet i OA sin sak her (for abonnenter)
 
 

136 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page