top of page

Nytt hotell på Gjøvik?

Bryggevegen 7-9 AS varslet oppstart av reguleringsarbeid for hotell og ca. 100 boliger på selskapets eiendom ved utløpet av Hunnselva i februar 2021. Etter nye flomberegninger er oppstart nå satt på vent.

Etterlengtede overnattingsplasser satt på vent

En omfattende medvirkningsprosess ifm byggestart i Bryggevegen, ble gjennomført våren 2021. I forbindelse med oppstart varslet NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat) at de arbeider med nye flomberegninger for Mjøsa, som ville kunne få betydelige konsekvenser for bygging på Mjøsstranda. NVE presenterte sine beregninger i november. Disse medfører en ytterligere skjerpelse av flomkravene i forhold til tidligere. Gjøvik kommune har på denne bakgrunn bedt om et møte med NVE og de berørte departementer, for drøfte kravene og praktiseringen av kravene. Inntil dette er nærmere avklart, er videre arbeid med prosjektet på Bryggevegen satt på vent.


Hotell- og boligprosjektet på Mjøsstranda er satt på vent til NVE og Gjøvik kommune har drøftet praktisering av de nye kravene.

 

SJEKK TALLENE FOR OVERNATTING I GJØVIK!

 

24 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page